Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Τα εν λόγω νανοϋλικά είναι:

 • styrene/acrylates copolymer
 • sodium styrene/acrylates copolymer
 • copper
 • colloidal copper
 • hydroxyapatite gold
 • colloidal gold
 • gold thioethylamino hyaluronic acid
 • acetyl heptapeptide-9 colloidal gold
 • platinum
 • colloidal platinum
 • acetyl tetrapeptide-17 colloidal platinum.

Αυτό το μέτρο βασίζεται σε γνωμοδοτήσεις του 2021 της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕ για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS), προσδιορίζοντας μια βάση ανησυχίας για τις σχετικές ουσίες.

Τελική ημερομηνία για σχόλια: 60 ημέρες από την κοινοποίηση

Προτεινόμενη ημερομηνία έγκρισης: 3ο τρίμηνο 2022

Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος: 20 ημέρες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.