Το 2016, η SCCS εξέδωσε τη Γνωμοδότηση SCCS/1576/16 για τη βιταμίνη Α. Στη Γνωμοδότηση η SCCS αναγνώρισε ότι η συνολική έκθεση του πληθυσμού στη βιταμίνη Α μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη. Με βάση τη Γνωμοδότηση της SCCS, η πρόσληψη βιταμίνης Α μέσω πρόσθετων πηγών έκθεσης στη βιταμίνη Α (επιπλέον της έκθεσης μέσω τροφής) μπορεί, επομένως, να υπερβαίνει τα ασφαλή επίπεδα.

Στην τελική αναθεώρηση (SCCS/1639/21) η SCCS καταλήγει στα εξής:

  1. Υπό το φως των παρεχόμενων δεδομένων, θεωρεί η SCCS ότι η συμβολή των καλλυντικών προϊόντων στη συνολική/συνολική έκθεση στη βιταμίνη Α είναι ανησυχητική;

Η SCCS είναι της γνώμης ότι η βιταμίνη Α στα καλλυντικά σε συγκεντρώσεις 0,05% ισοδύναμου ρετινόλης (RE) σε λοσιόν σώματος και 0,3% RE για άλλα παραμένοντα και εκπλενόμενα προϊόντα είναι ασφαλής.

Όσον αφορά τη συμβολή των καλλυντικών στη συνολική έκθεση, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα λόγω ασυνέπειας στους υπολογισμούς του παρουσιαζόμενου μοντέλου.

Ωστόσο, η πιθανολογική εκτίμηση σχετικά με τη συμβολή των τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής δείχνει ότι η έκθεση στη βιταμίνη Α των πιο εκτεθειμένων καταναλωτών (5% του συνολικού πληθυσμού) μπορεί ήδη να υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Σε σύγκριση με τα τρόφιμα, η συμβολή της βιταμίνης Α από τα καλλυντικά είναι μικρότερη. Ωστόσο, θα προσθέσει στη συνολική έκθεση των καταναλωτών και αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό για τους καταναλωτές με την υψηλότερη έκθεση (5% του συνολικού πληθυσμού) στη βιταμίνη Α από τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής.

  1. Η SCCS καλείται να ενημερώσει αναλόγως τη γνώμη SCCS/1576/16 σχετικά με τη βιταμίνη Α, ιδίως όσον αφορά, ανάλογα με τις ανάγκες, τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης για τις διάφορες κατηγορίες καλλυντικών προϊόντων που αναφέρονται στην εν λόγω γνώμη.

Δεδομένου ότι τα καλλυντικά από μόνα τους δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, η κατανομή των συνεισφορών διαφορετικών πηγών έκθεσης αποτελεί ζήτημα διαχείρισης κινδύνου και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής της SCCS να προτείνει μέγιστα όρια συγκέντρωσης που λαμβάνουν υπόψη συνεισφορές από άλλες πηγές π.χ. τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής.

Πηγή: (SCCS/1639/21)