Η SCCS θεωρεί ότι το παρόν όριο (0,05%) δεν προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιημένοι στη φορμαλδεΰδη από την έκθεση σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη από formaldehyde releasers.

Η μείωση του σημερινού ορίου κατά 50, δηλαδή στο 0,001% (10 ppm), θα προστατεύσει τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι στη φορμαλδεΰδη.

Αυτό το όριο ισχύει για την ολική ελεύθερη φορμαλδεΰδη, ανεξάρτητα από το εάν ένα προϊόν περιέχει έναν ή περισσότερους formaldehyde releasers.

Οι formaldehyde releasers ορίστηκαν ως: (i) ουσίες που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη ως αποτέλεσμα αποσύνθεσης και/ή (ii) χημικές ουσίες που συντίθενται από φορμαλδεΰδη που μπορεί να περιέχουν ακόμη υπολείμματα ελεύθερης φορμαλδεΰδης

Scientific Committee on Consumer Safety