ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1545. Ο κατάλογος αλλεργιογόνων αλλάζει με τον κανονισμό 2023/1545 από 24 σε 80+ ουσίες.

Ο κανονισμός 2023/1545, ο οποίος αφορά την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο του 2026 και επιβάλλει την επισήμανση συνολικά 80 ενώσεων που έχουν ταξινομηθεί ως αλλεργιογόνα.

περισσότερα...

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2195 που τροποποιεί τα παραρτήματα III (συστατικά υπό περιορισμό) και VI (εγκεκριμένα φίλτρα UV) του κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον επίσημο Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2195 της 10ης Νοεμβρίου 2022 που θέτει νέους περιορισμούς για ορισμένα συστατικά καλλυντικών: BHT, Acid Yellow 3, Homosalate και Piperazine. Διορθώνει επίσης τη χρήση της ρεσορκινόλης στα καλλυντικά προϊόντα.

περισσότερα...

Σχέδιο κανονισμού της ΕΕ: Επισήμανση 56 επιπλέον αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα καλλυντικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στον ΠΟΕ μια νέα τροποποίηση του κανονισμού για τα καλλυντικά. Η δημοσίευση τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα. Υποχρεωτική επισήμανση περίπου 56 επιπλέον αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών.

περισσότερα...

Βιταμίνη Α: Τελική αναθεώρηση της Γνωμοδότησης της SCCS (SCCS/1639/21)

Το 2016, η SCCS εξέδωσε τη Γνωμοδότηση SCCS/1576/16 για τη βιταμίνη Α. Στη Γνωμοδότηση η SCCS αναγνώρισε ότι η συνολική έκθεση του πληθυσμού στη βιταμίνη Α μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη. Με βάση τη Γνωμοδότηση της SCCS, η πρόσληψη βιταμίνης Α μέσω πρόσθετων πηγών έκθεσης στη βιταμίνη Α (επιπλέον της έκθεσης μέσω τροφής) μπορεί, επομένως,…

περισσότερα...