Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2195 που τροποποιεί τα παραρτήματα III (συστατικά υπό περιορισμό) και VI (εγκεκριμένα φίλτρα UV) του κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον επίσημο Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2195 της 10ης Νοεμβρίου 2022 που θέτει νέους περιορισμούς για ορισμένα συστατικά καλλυντικών: BHT, Acid Yellow 3, Homosalate και Piperazine. Διορθώνει επίσης τη χρήση της ρεσορκινόλης στα καλλυντικά προϊόντα.

περισσότερα...

Σχέδιο κανονισμού της ΕΕ: Επισήμανση 56 επιπλέον αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα καλλυντικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στον ΠΟΕ μια νέα τροποποίηση του κανονισμού για τα καλλυντικά. Η δημοσίευση τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα. Υποχρεωτική επισήμανση περίπου 56 επιπλέον αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών.

περισσότερα...

Βιταμίνη Α: Τελική αναθεώρηση της Γνωμοδότησης της SCCS (SCCS/1639/21)

Το 2016, η SCCS εξέδωσε τη Γνωμοδότηση SCCS/1576/16 για τη βιταμίνη Α. Στη Γνωμοδότηση η SCCS αναγνώρισε ότι η συνολική έκθεση του πληθυσμού στη βιταμίνη Α μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη. Με βάση τη Γνωμοδότηση της SCCS, η πρόσληψη βιταμίνης Α μέσω πρόσθετων πηγών έκθεσης στη βιταμίνη Α (επιπλέον της έκθεσης μέσω τροφής) μπορεί, επομένως,…

περισσότερα...
source: https://theallergylife.com/formaldehyde-allergy/

Κανονισμός 2022/1181: Νέοι κανόνες επισήμανσης για προϊόντα που περιέχουν formaldehyde releasers

Ο κανονισμός 2022/1181 της 8ης Ιουλίου 2022, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Ιουλίου, τροποποιεί το προοίμιο του Παραρτήματος V (εγκεκριμένα συντηρητικά) στον κανονισμό 1223/2009 για τα καλλυντικά. Καθορίζει το νέο όριο για την επισήμανση της παρουσίας formaldehyde releasers, το οποίο πρέπει να τηρείται από τις 31 Ιουλίου 2024.

περισσότερα...