Οι D4, D5 και D6 έχουν αποδειχθεί ότι διαθέτουν πολύ ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρευτικές (vPvB) ιδιότητες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Επιπλέον, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι το D4 διέθετε ανθεκτικά, βιοσυσσωρευτικά και τοξικά (PBT) χαρακτηριστικά και ότι τα D5 και D6 έχουν επίσης ιδιότητες PBT όταν το D4 υπήρχε σε αυτά σε ποσοστό βάρους 0,1% ή υψηλότερο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε σχέδιο κανονισμού που έχει σχεδιαστεί για τον περιορισμό της μέγιστης συγκέντρωσης των D4, D5 και D6 στο 0,1% σε διάφορους τύπους προϊόντων.

Αυτό το σχέδιο κανονισμού επιχειρεί να μειώσει τις εκπομπές D4, D5, D6 από τα καλλυντικά προϊόντα και άλλα εμπορικά προϊόντα στο περιβάλλον.

Ο παρών κανονισμός θα τροποποιήσει το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH.

Για τη D5, αυτό σημαίνει ότι ο περιορισμός που ισχύει ήδη για τα εκπλενόμενα προϊόντα από το 2020 θα επεκταθεί και στα παραμένοντα προϊόντα τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

 

Συνοπτικά οι προτάσεις περιορισμών του παρόντος σχεδίου κανονισμού είναι:

Cyclotetrasiloxane (D4):

Ήδη απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα. Μόνο τεχνικά αναπόφευκτα ίχνη γίνονται ανεκτά.

Cyclopentasiloxane (D5)

  • Σε εκπλενόμενα προϊόντα: έχει ήδη περιοριστεί στο μέγιστο 0,1%
  • Σε παραμένοντα προϊόντα: μέγιστο 0,1% που θα δημοσιευτεί το 4ο τρίμηνο του 2026.

Cyclohexasiloxane (D6)

  • Σε εκπλενόμενα προϊόντα:  μέγιστο 0,1% που θα δημοσιευθεί το 4ο τρίμηνο του 2025
  • Σε παραμένοντα προϊόντα: μέγιστο 0,1% που θα δημοσιευτεί το 4ο τρίμηνο του 2026.

 

References:

Draft Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5) and dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), European Commission, 22 June 2023

Annex to the Draft Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5) and dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), European Commission, 22 June 2023