Καλλυντικά

Στις 11 Ιουλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/768/EEC για τα καλλυντικά αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1223/2009. Στόχος του κανονισμού είναι να εναρμονίσει και απλουστεύσει τους κανονισμούς των καλλυντικών σε όλα τα μέλη κράτη της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Ο Κανονισμός ορίζει ότι για κάθε καλλυντικό προϊόν πρέπει να υπάρχει ο Τεχνικός Φάκελος Πληροφοριών όπου πρέπει να τηρείται και να διατίθεται στη Αρμόδιες Aρχές εάν ζητηθεί. Οι ειδικοί της ΕΛΙΝΕΚ μπορούν να  παρέχουν επιστημονική και νομοθετική υποστήριξη στις εταιρείες καλλυντικών για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους στον Κανονισμό 1223/2009.

περισσότερα

Συμπληρώματα Διατροφής

Στην Ευρώπη, τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/46/ΕΚ καθώς και με οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία που μπορεί να ισχύει σε κάθε χώρα. Στόχος της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους για την υγεία από αυτά τα προϊόντα και η διασφάλιση ότι δεν τους παρέχονται παραπλανητικές πληροφορίες. Όσον αφορά την ασφάλεια των συμπληρωμάτων διατροφής, η Οδηγία καθορίζει έναν εναρμονισμένο κατάλογο βιταμινών και μετάλλων που μπορούν να προστεθούν για διατροφικούς σκοπούς στα συμπληρώματα διατροφής (Παράρτημα  I). Το παράρτημα II της Οδηγίας περιέχει κατάλογο επιτρεπόμενων πηγών (βιταμίνες και ανόργανες ουσίες) από τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν.

περισσότερα

Απολυμαντικά - Βιοκτόνα

Όλα τα βιοκτόνα προϊόντα πρέπει να λάβουν άδεια για να διατεθούν στην αγορά. Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές διαδικασίες, ανάλογα με το προϊόν τους και τον αριθμό των χωρών στις οποίες επιθυμούν να το πουλήσουν. Εάν το προϊόν διατίθεται μόνο σε μια ενιαία αγορά, αρκεί η έγκριση από τη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΟΦ.
Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012) αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς όπως παράσιτα ή βακτήρια, με τη δράση των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο βιοκτόνο.

περισσότερα