Όλα τα βιοκτόνα προϊόντα πρέπει να λάβουν άδεια για να διατεθούν στην αγορά. Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές διαδικασίες, ανάλογα με το προϊόν τους και τον αριθμό των χωρών στις οποίες επιθυμούν να το πουλήσουν. Εάν το προϊόν διατίθεται μόνο σε μια ενιαία αγορά, αρκεί η έγκριση από τη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΟΦ.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012) αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς όπως παράσιτα ή βακτήρια, με τη δράση των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο βιοκτόνο. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το εργαστήριό μας προσφέρει τις υποχρεωτικές δοκιμές (πρότυπα EN) για την αξιολόγηση της μικροβιολογικής αποτελεσματικότητας προϊόντων όπως απολυμαντικά, βιοκτόνα και αντισηπτικά για το δέρμα.

Αντιβακτηριακή Δραστηριότητα

Φάση 1- Δοκιμές βασικής δραστηριότητας

 • EN 1040:2006 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics
 • EN 1275:2006 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics.

Δοκιμές φάσης 2, βήμα 1

 • EN 1276:2019 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas
  Supports claims such as: kills germs/bacteria, kills 99.99% of bacteria (ΕΝ 1276, 1 min*)
 • EN 1650:2019 – Chemical disinfectants and antiseptics — Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas
  Supports claims such as: kills fungi  etc.
 • EN 13727:2012+A2:2015 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area
 • EN 13624:2021- Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area

Δοκιμές φάσης 2 βήμα 2 για δοκιμές απολύμανσης χεριών

 • EN 1500 : 2013 – Chemical Disinfectants And Antiseptics – Hygienic Hand rub  (18-22 volunteers)
  Περίπου 20 εθελοντές θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός hygienic hand-rub. Το hand-rub ορίζεται ως μια διαδικασία  που περιλαμβάνει το τρίψιμο των χεριών χωρίς την προσθήκη νερού. Αυτή η μέθοδος προσομοιώνει ειδικά τις συνθήκες για να διαπιστωθεί εάν απολυμαντικό προϊόν μειώνει την απελευθέρωση παροδικής χλωρίδας από τα χέρια.
 • EN 1499:2013 – Chemical disinfectants and antiseptics. Hygienic hand wash (12-15 volunteers)
  Το EN 1499 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής που διεγείρει τις πρακτικές συνθήκες για να διαπιστωθεί εάν ένα προϊόν που προορίζεται για υγιεινό πλύσιμο χεριών μειώνει αποτελεσματικά την παροδική μικροβιακή χλωρίδα των χεριών κατά τη χρήση του. Περίπου 13 εθελοντές θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός υγιεινού πλυσίματος χεριών.

Δοκιμές φάσης 2, βήμα 1

 • EN 13727:2012+A2:2015 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area (phase 2, step 1)

Αντιϊκή Δραστηριότητα

 • EN 14476:2013+A2:2019-Virucidal activity – carried out by testing for antiviral activity against poliovirus, murine norovirus and adenovirus
 • EN 14476 is a phase 2 step 1 suspension test to evaluate the virucidal activity of chemical disinfectants intended for use in the medical area.

There are 3 alternatives regarding the virus tested:

 • Antiviral activity against all enveloped viruses – performed by testing antiviral activity against Vaccinia virus.

Claims: Kills H1Ν1, H3Ν2, coronavirus (in general)

 • Antiviral activity against all enveloped viruses as well as norovirus, rotavirus and adenovirus – performed by testing for antiviral activity against murine norovirus and adenovirus.

Claims: Kills H1Ν1, H3Ν2, coronavirus (in general) and HIV

 • Antiviral activity against all enveloped viruses as well as norovirus, rotavirus and adenovirus – performed by testing for antiviral activity against murine norovirus and adenovirus.

Claims: full virulent action, Kills H1Ν1, H3Ν2, coronavirus (in general) and HIV