Στην Ευρώπη, τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/46/ΕΚ καθώς και με οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία που μπορεί να ισχύει σε κάθε χώρα. Στόχος της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους για την υγεία από αυτά τα προϊόντα και η διασφάλιση ότι δεν τους παρέχονται παραπλανητικές πληροφορίες. Όσον αφορά την ασφάλεια των συμπληρωμάτων διατροφής, η Οδηγία καθορίζει έναν εναρμονισμένο κατάλογο βιταμινών και μετάλλων που μπορούν να προστεθούν για διατροφικούς σκοπούς στα συμπληρώματα διατροφής (Παράρτημα  I). Το παράρτημα II της Οδηγίας περιέχει κατάλογο επιτρεπόμενων πηγών (βιταμίνες και ανόργανες ουσίες) από τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν.

Μικροβιολογικοί Έλεγχοι

Η ΕΛΙΝΕΚ διεξάγει τους απαραίτητους μικροβιολογικούς ελέγχους που πρέπει να εκτελούνται σε κάθε παρτίδα συμπληρώματος διατροφής.

Ελέγχονται το ολικό αερόβιο μικροβιακό φορτίο των προϊόντων: TAMC (Total Aerobic Microbial Count) TYMC (Total combined Yeasts & Moulds Count), καθώς και η ανίχνευση και ταυτοποίηση (με τεστ βιοχημικών δοκιμών) των παρακάτω παθογόνων μικροοργανισμών: Bile-tolerant Gram negative Bacteria, Escherichia coli, Ps.aeruginosa, St.aureus. Salmonella spp. Candida albicans με τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας

Χημικοί Έλεγχοι

ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να πραγματοποίηση τις παρακάτω χημικές αναλύσεις στα συμπληρώματα διατροφής.

  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
  • ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Αρσενικό (As), Μόλυβδο (Pb), Χρώμιο (Cr), Κάδμιο (Cd), Κοβάλτιο (Co), Νικέλιο (Ni)
  • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ
  • ΔΙΟΞΙΝΕΣ
  • ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
  • GLUTEN FREE
  • GMO GREE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χημικές αναλύσεις, μπορείτε να  επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας.

Γνωστοποίηση Συμπληρωμάτων Διατροφής

Η γνωστοποίηση των  συμπληρωμάτων διατροφής είναι υποχρεωτική πριν από την διάθεσή τους στην αγορά. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα που είναι να διατεθεί. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα μέλος υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ΕΛΙΝΕΚ  μπορεί να σας βοηθήσει στην εγγραφή/γνωστοποίηση των προϊόντων σας στο σύστημα του ΕΟΦ.

Έλεγχος Ετικέτας

Η επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής υπόκειται στον Κανονισμό 1169/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου παρέχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται να έχει η επισήμανση ενός συμπληρώματος διατροφής.

H ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να σας καθοδηγήσει για να είναι η επισήμανση των προϊόντων σας, σύμφωνη με την άνω Νομοθεσία.