Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Χημικές Αναλύσεις
Xημικός Έλεγχος Νερού
Υπέρυθρη Φασματοσκοπία
Υγρή Χρωματογραφία
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Xημικός Έλεγχος Νερού
Φυσικοχημικός Έλεγχος Νερού (H20)

Στο σύγχρονο χημικό εργαστήριο που διαθέτει η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις στο νερό παραγωγής των επιχειρήσεων παραγωγής καλλυντικών οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω παραμέτρους:


pH, Αγωγιμότητα, Ολικά διαλελυμένα στερεά, Ολική Σκληρότητα, Οξειδώσιμες ουσίες, Aluminium (Al), Ammonium (NH4-N) Calcium (CaCO3), Magnesium (Mg), Chloride (Cl), Βαρέα Μέταλλα (Σ Pb), Nitrate (NO3 –N), Sulfate (SO4).

Οι προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται το νερό παραγωγής είναι αυτές του Purified Water, European Pharmacopoeia, 2010.

Τo όργανo SPECTROQUANT-MERCK ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ NOVA 60 που χρησιμοποιείται είναι διακριβωμένο.

 


 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank