Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νέα
BREXIT AND RESPONSIBLE PERSON IN THE EU
IMPORTANT CHANGES IN REGULATION IN 2021
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
NEA Κ.Υ.Α ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ/ΦΕΚ 25 Τεύχος Β της 15/01/2018
Δοκιμή σε Ευαίσθητο Δέρμα -TOLERABILITY TEST ON SENSITIVE SKIN
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHEM 2017
Ποσοτικός προσδιορισμός Stevia Rebaudiana (STEVIA)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΧΕΣ
Μελέτες αντηλιακών (SPF)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ισολογισμός 31/12/13-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/01/2014
Ισολογισμός 31/12/12-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Επέκταση πεδίου ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νέα
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2019, για την κατάρτιση γλωσσαρίου των κοινών ονομασιών των συστατικών για χρήση στην επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων.

Το γλωσσάριο βασίζεται στον προηγούμενο κατάλογο αλλά επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πρόσθετες ουσίες και τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις πιο ενημερωμένες ονομασίες για τα συστατικά. Όπου υπάρχει αλλαγή, οι ετικέτες των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ενημερώνονται εντός 12 μηνών από τη δημοσίευσή τους.

Η απόφαση (ΕΕ) 2019/701 της Επιτροπής θα καταστεί η επίσημη πηγή για τις κοινές ευρωπαϊκές ονομασίες των συστατικών των καλλυντικών 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/701/oj
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank