Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία

Τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με την Κοινοτική Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976 (γνωστή και ως «οδηγία για τα καλλυντικά») καθώς και των Τροποποιήσεων της (93/35/ΕΟΚ, ΦΕΚ 352/18-03-2005, 1223/2009/EK).

Βασικός στόχος της εταιρίας μας είναι η συνεχής επιμόρφωση του παραγωγού / εμπόρου καλλυντικών προϊόντων όσον αφορά τις νομοθετικές απαιτήσεις, η παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών οδηγιών, σε θέματα ΕΟΦ, Κέντρο Δηλητηριάσεων, Ανακύκλωση, Εκτελωνισμός, GMP.

Δεδομένου ότι η νομοθεσία των καλλυντικών μεταβάλλεται ραγδαία απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της (συστατικά, ενδείξεις συσκευασίας προϊόντος). Η εταιρία μας παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά να είναι πάντα εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και της ίδιας της εταιρίας.

 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank