Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά

Στις 30 Νοεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το νέο Κανονισμό περί καλλυντικών 1223/2009/ΕΚ, ο οποίος είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν προσαρμοστεί εώς στις 11 Ιουλίου του 2013. Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός σε σχέση με την υπάρχουσα Οδηγία είναι οι κάτωθι:

 • Kανονισμός αντί Οδηγίας
 • Εισαγωγή μίας σειράς ορισμών – Διευκρίνιση υπαρχόντων ορισμών
 • Έλεγχος των συστατικών. Το σύστημα θα συνεχίσει να βασίζεται στις λίστες ορισμένων ουσιών σύμφωνα με τα στοιχεία ασφάλειας τους.
 • Παρούσα κατάσταση: Όλες οι επίσημα καταχωρημένες ως 1 & 2 ΚΜΤ ουσίες απαγορεύονται για χρήση στα καλλυντικά προϊόντα.
 • Νανο-υλικά
 • Ενίσχυση των στοιχείων για την ασφάλεια των προϊόντων
 • Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Εισαγωγή εναρμονισμένων προτύπων σε τρεις τομείς:  
     --Κανόνες Καλής Παρασκευής
     --Δειγματοληψία και ανάλυση
     --Ισχυρισμοί προϊόντων
 •  
  (Θα εκδοθούν Guidelines από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Colipa για τα ανωτέρω).
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank