Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας

1.            Σύσταση της Colipa No (οδηγίες χρήσεις και επισημάνσεις των αντιηλιακών προϊόντων, αντικαθιστάση των Colipa Νο 13 και Νο 21)

2.            Τα ΦΕΚ  1706, Τεύχος Β' 26.8.2008 και ΦΕΚ 1707, Τεύχος Β΄ 26.8.2008 περιλαμβάνουν την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες: περιλαμβάνουν την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες:
 
   -- Η Οδηγία 2008/14/EC (της 15-02-2008) που αφορά την Γλυοξάλη ( (της 15-02-2008) που αφορά την Γλυοξάλη (Glyoxal) τίθεται σε ισχύ από 16 Νοεμβρίου 2008.
   -- Η Οδηγία 2008/42/EC (της 03-04-2008) τίθεται σε ισχύ από 4 Απριλίου 2009 (τροποποίηση τωνν Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ)  (της 03-04-2008) τίθεται σε ισχύ από 4 Απριλίου 2009 (τροποποίηση τωνν Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ) 
 
3.            ΦΕΚ 331, Τεύχος Β' 29.2.2008  (συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙ το με τους Αριθμούς Αναφοράς 1234 – 1243) και 
4.            ΦΕΚ 520, Τεύχος Β΄ 24.3.2008  (συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙ το με τους Αριθμούς Αναφοράς 1244 – 1328)και Τροποποίηση του Παράρτηματος ΙΙΙ

5.            Κοινοτική Οδηγία 2008/88/ΕΚ (συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙ το με τους Αριθμούς Αναφοράς 1329 – 1369, ισχύς από τις 14 Αυγούστου 2009) και Τροποποίηση του Παράρτηματος ΙΙΙ(ΦΕΚ 179, τεύχος Β΄ της 5ης Φεβρουαρίου 2009, εφαρμογή από 14η Οκτωβρίου 2009)

 
6.            Η Οδηγία 2008/123/EC (της 18-12-2008) (προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και VII , εφαρμογή από τις 8 Οκτωβρίου 2009) (ΦΕΚ 2.194/Β/2.10.2009)

7.            Η Οδηγία 2009/6/EC (της 04-02-2009) (προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, εφαρμογή από 5 Νοεμβρίου 2009, πλην των ορίων για την χρήση του toluene η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 5 Φεβρουαρίου 2010) (ΦΕΚ 1.387 / Β / 13.7.2009)

8.            Η Οδηγία 2009/36/ΕΚ (τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ  σχετικά με τις χρωστικές για τις βαφές μαλλιών, εφαρμογή από 15 Μαϊου 2010) ΦΕΚ 2202/Β/2.10.2009

9.            2009/129/ΕΚ (επισήμανση στις οδοντόκρεμες, ισχύς από 15.10.2010)

10.        2009/130/ΕΚ (αναγραφή ορισμένων χρωστικών των βαφών, ισχύς από 15.7.2010)

11.        2009/134/ΕΚ (προειδοποιήσεις στις οδηγίες χρήσεως των βαφών)

 

 

 

 

 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank