Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Γνωστοποίηση στο CPNP
Όλα τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα (CPNP).

Κάποια από τα δεδομένα που απαιτούνται για να εισαχθούν στο CPNP περιλαμβάνουν:
• Εάν το προϊόν παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Εάν το προϊόν προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών.
• Εάν το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινομούνται ως CMR.
• Εάν περιέχει νανοϋλικά.
• Η φυσική μορφή του προϊόντος, π.χ. σκόνη, πάστα, τζελ, αφρόςκλπ
• Εάν υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου προϊόντος π.χ. κραγιόν. Αυτό αναιρεί την ανάγκη να κοινοποιείται κάθε απόχρωση ξεχωριστά.
• Αν το προϊόν προορίζεται για χρήση στο δέρμα, μαλλιά, νύχια, κλπ.
• Στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος. Υπάρχει μια σειρά προκαθορισμένων πλαισίων που διατίθενται ή εναλλακτικά, η ακριβής συγκέντρωση ή συγκέντρωση δοσμένη σε προκαθορισμένα εύρη.
• Η ετικέτα του προϊόντος.
• Η εικόνα της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος.
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank