Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
O Κανονισμός αυτός προσθέτει τα isopropylparaben / isobutylparaben / phenylparaben / pentylparaben / benzylparaben στο Παράρτημα ΙΙ.

Επιπλέον αλλάζει την συγκέντρωση του Triclosan στο Παράρτημα V.
Το Triclosan επιτρέπεται στην μέγιστη συγκέντρωση του 0,3% και 0,2% στα προϊόντα για την πλύση του στόματος.

Ο Κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε στις 9 Απριλίου 2014 και δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2014.
Ως εκτούτου οι χρόνοι προσαρμογής είναι:
Από τον Οκτώβριο του 2014 θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται μ' αυτόν τον Κανονισμό. Προϊόντα που δεν συμφωνούν μ' αυτόν τον Κανονισμό δεν πρέπει να πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μετά τις 30 Ιουλίου 2015.

Σχετικά με τα τα methyl-, ethyl-, propyl- και butyl paraben δεν έχει εκδοθεί ακόμη αντίστοιχος Κανονισμός.

 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank