Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Αρχική Σελίδα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
O Κανονισμός αυτός προσθέτει τα isopropylparaben / isobutylparaben / phenylparaben / pentylparaben / benzylparaben στο Παράρτημα ΙΙ.

Επιπλέον αλλάζει την συγκέντρωση του Triclosan στο Παράρτημα V.
Το Triclosan επιτρέπεται στην μέγιστη συγκέντρωση του 0,3% και 0,2% στα προϊόντα για την πλύση του στόματος.

Ο Κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε στις 9 Απριλίου 2014 και δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2014.
Ως εκτούτου οι χρόνοι προσαρμογής είναι:
Από τον Οκτώβριο του 2014 θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται μ' αυτόν τον Κανονισμό. Προϊόντα που δεν συμφωνούν μ' αυτόν τον Κανονισμό δεν πρέπει να πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μετά τις 30 Ιουλίου 2015.

Σχετικά με τα τα methyl-, ethyl-, propyl- και butyl paraben δεν έχει εκδοθεί ακόμη αντίστοιχος Κανονισμός.
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank