Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ο Κανονισμός 1003/2014, τροποποιεί το Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 της Ε.Ε ως προς την χρήση των Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone (CIT/MIT) και του Methylisothiazolinone (MIT). O Κανονισμός ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, ισχύει από τις 9 Οκτωβρίου 2014 και εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2015 αφορά στα εξής σημεία:

• Απαγορεύεται η χρήση CIT/MIT σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά την χρήση. Η χρήση CIT/MIT επιτρέπεται μόνο σε προϊόντα που επλένονται μετά την χρήση σε μέγιστη συγκέντρωση 0,0015% μείγματος CIT/MIT.
• Απαγορεύεται η χρήση του μείγματος CIT/MIT με τη χρήση ΜΙΤ μεμονωμένα στο ίδιο προϊόν, για τα προϊόντα που επλένονται μετά την χρήση.
Καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό, στην αγορά της ΕΕ, είναι η 16η Ιουλίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία για τη διάθεση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό, στην αγορά της ΕΕ είναι η 16η Απριλίου 2016.
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank