Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS

Ο  Κανονισμός 1004/2014,  τροποποιεί το Παράρτημα  V του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 της Ε.Ε ως προς την χρήση  των propyl/butyl parabens.  O Κανονισμός ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις  18 Σεπτεμβρίου 2014,  ισχύει από τις 9 Οκτωβρίου  2014  και εφαρμόζεται από τις 16 Απριλίου 2015 αφορά στα εξής σημεία:


· Για το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων του butylparaben και του propylparaben,  η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση είναι  0,14% (σε οξύ).   
·   Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για έναν εστέρα  παραμένει στο 0,4% (σε οξύ).  Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για μείγματα εστέρων παραμένει στο 0,8% (σε οξύ).
·   Απαγορεύεται η χρήση prοpyl & butyl paraben σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά την χρήση  και προορίζονται για εφαρμογή στην περιοχή της βρεφικής πάνας παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών.
·    Η προειδοποίηση  «να μην χρησιμοποιούνται στην περιοχή της βρεφικής πάνας» να αναγράφεται για  προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά την χρήση  και προορίζονται για παιδιά  κάτω των 3 ετών.

Καταληκτική  ημερομηνία για την τοποθέτηση προϊόντων  που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό,  στην αγορά της ΕΕ, είναι η 16η  Απριλίου 2015.
Καταληκτική  ημερομηνία για τη διάθεση προϊόντων  που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό,  στην αγορά της ΕΕ είναι η 16η  Οκτωβρίου 2015.
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank