Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νέα
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
NEA Κ.Υ.Α ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ/ΦΕΚ 25 Τεύχος Β της 15/01/2018
Δοκιμή σε Ευαίσθητο Δέρμα -TOLERABILITY TEST ON SENSITIVE SKIN
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHEM 2017
Ποσοτικός προσδιορισμός Stevia Rebaudiana (STEVIA)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΧΕΣ
Μελέτες αντηλιακών (SPF)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ισολογισμός 31/12/13-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/01/2014
Ισολογισμός 31/12/12-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Επέκταση πεδίου ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νέα
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ο Κανονισμός 1003/2014, τροποποιεί το Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 της Ε.Ε ως προς την χρήση των Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone (CIT/MIT) και του Methylisothiazolinone (MIT). O Κανονισμός ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, ισχύει από τις 9 Οκτωβρίου 2014 και εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2015 αφορά στα εξής σημεία:

• Απαγορεύεται η χρήση CIT/MIT σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά την χρήση. Η χρήση CIT/MIT επιτρέπεται μόνο σε προϊόντα που επλένονται μετά την χρήση σε μέγιστη συγκέντρωση 0,0015% μείγματος CIT/MIT.
• Απαγορεύεται η χρήση του μείγματος CIT/MIT με τη χρήση ΜΙΤ μεμονωμένα στο ίδιο προϊόν, για τα προϊόντα που επλένονται μετά την χρήση.
Καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό, στην αγορά της ΕΕ, είναι η 16η Ιουλίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία για τη διάθεση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό, στην αγορά της ΕΕ είναι η 16η Απριλίου 2016.
 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2020 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank