Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νέα
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
NEA Κ.Υ.Α ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ/ΦΕΚ 25 Τεύχος Β της 15/01/2018
Δοκιμή σε Ευαίσθητο Δέρμα -TOLERABILITY TEST ON SENSITIVE SKIN
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHEM 2017
Ποσοτικός προσδιορισμός Stevia Rebaudiana (STEVIA)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΧΕΣ
Μελέτες αντηλιακών (SPF)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ισολογισμός 31/12/13-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/01/2014
Ισολογισμός 31/12/12-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Επέκταση πεδίου ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων σε
Τακτική Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 115 στα γραφεία της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη λήξασα χρήση της 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31.12.2014.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)


 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2020 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank