Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νέα
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
NEA Κ.Υ.Α ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ/ΦΕΚ 25 Τεύχος Β της 15/01/2018
Δοκιμή σε Ευαίσθητο Δέρμα -TOLERABILITY TEST ON SENSITIVE SKIN
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHEM 2017
Ποσοτικός προσδιορισμός Stevia Rebaudiana (STEVIA)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΧΕΣ
Μελέτες αντηλιακών (SPF)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
Ισολογισμός 31/12/13-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/01/2014
Ισολογισμός 31/12/12-Πρόσκληση μετόχων Γ.Σ.
Επέκταση πεδίου ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νέα
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Η 3-Benzylidene Camphorεπιτρέπεται σήμερα να χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε μέγιστη συγκέντρωση 2,0 %. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 υπό τον αύξοντα αριθμό 19.
(2)
Η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS), στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 18 Ιουνίου 2013, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω περιθωρίου ασφαλείας χαμηλότερου του 100, η χρήση της 3-Benzylidene Camphor ως φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση έως και 2,0 % δεν θεωρείται ασφαλής.
(3)
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αντηλιακών προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η 3-Benzylidene Camphor από τον κατάλογο των φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται σε καλλυντικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.
(4)
Δεδομένου ότι η 3-Benzylidene Camphor είναι γνωστή όχι μόνο ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας αλλά και ως απορροφητής υπεριώδους ακτινοβολίας, η χρήση της θα πρέπει να απαγορευτεί στα καλλυντικά προϊόντα.
(5)
Συνεπώς, τα παραρτήματα II και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.
(6)
Η εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού θα πρέπει να αναβληθεί, για να μπορέσει ο κλάδος να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στη σύνθεση των προϊόντων. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για να διαθέσουν στην αγορά συμμορφούμενα προϊόντα και για να αποσύρουν από την αγορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Από τις 18 Φεβρουαρίου 2016 διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο καλλυντικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2020 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank