ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Νέα
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation

The first CMR Regulation (COMMISSION REGULATION (EU) 2019/831 of 22 May 2019) was published amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products.

227 new substances are added in Annex II (prohibited ingredients) preservatives such as Formaldehyde or Quaternium-15, new restrictions on their use for others.  And it applies without any transition period, just 20 days after its publication.

You can download the Regulation here: https://urlzs.com/EFus2

 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank