ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Νέα
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701
Απόφαση (ΕΕ) 2019/701 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2019, για την κατάρτιση γλωσσαρίου των κοινών ονομασιών των συστατικών για χρήση στην επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων.

Το γλωσσάριο βασίζεται στον προηγούμενο κατάλογο αλλά επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πρόσθετες ουσίες και τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις πιο ενημερωμένες ονομασίες για τα συστατικά. Όπου υπάρχει αλλαγή, οι ετικέτες των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ενημερώνονται εντός 12 μηνών από τη δημοσίευσή τους.

Η απόφαση (ΕΕ) 2019/701 της Επιτροπής θα καταστεί η επίσημη πηγή για τις κοινές ευρωπαϊκές ονομασίες των συστατικών των καλλυντικών 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/701/oj
 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank