ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Νέα
IMPORTANT CHANGES IN REGULATION IN 2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι χημικές ουσίες που μεταβάλλουν τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Μπορεί να είναι συνθετικής ή φυσικής προέλευσης. Η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες μπορεί να προκύψει από διάφορες πηγές, όπως κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ή καταναλωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη δημόσια πρόσκληση για δεδομένα από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Οκτωβρίου σχετικά με 14 ουσίες που αξίζουν υψηλότερης προτεραιότητας για αξιολόγηση. Αυτές οι ουσίες περιλαμβάνουν:

Benzophenone-3, kojic acid, 4-methylbenzylidene camphor, propylparaben, triclosan, resorcinol, octocrylene, triclocarban, butylated hydroxytoluene (BHT), benzophenone, homosalate, benzyl salicylate, genistein and daidzein. 
Μια second call for data σχετικά με τις υπόλοιπες 14 ουσίες θα πραγματοποιηθεί το 2021, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές εξελίξεις. Αυτές οι ουσίες είναι:
Butylparaben, tert-butylhydroxyanisole/Butylated hydroxyanisole/BHA, ethylhexyl methoxycinnamate(EHMC)/octylmethoxycinnamate (OMC)/octinoxate, benzophenone-1/BP-1, benzophenone-2/BP-2, benzophenone-4/BP-4, benzophenone-5/BP-5, methylparaben, cyclopentasiloxane/decamethylcyclopentasiloxane/D5, Cyclomethicone, salicylic acid, butylphenyl methyl propanol/BMHCA, triphenyl phosphate and deltamethrin.


                                Butylphenyl Methylpropional (BMHCA, Lilial)

Στις 11 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ έναν κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (κανονισμός CLP). Η αλλαγή αφορά πολλά συστατικά, τα οποία ταξινομήθηκαν ως ουσίες CMR, και ιδίως το αλλεργιογόνο Butylphenyl Methylpropional, επίσης γνωστό ως BMHCA ή Lilial. Το Lilial είναι ένα πολύ γνωστό συστατικό αρώματος, που βρίσκεται συνήθως στα καλλυντικά προϊόντα.
Τα καλλυντικά προϊόντα συνήθως αποκλείονται από την εφαρμογή του κανονισμού CLP, εκτός από τα αερολύματα. Ωστόσο, ο κανονισμός για τα καλλυντικά (ΕΚ) 1223/2009 (κανονισμός για τα καλλυντικά) απαγορεύει τη χρήση ουσιών που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με τον κανονισμό CLP σε καλλυντικά προϊόντα και τον επιτρέπει μόνο όταν υπάρχει εξαίρεση βάσει άρθ. 15.
Η τροποποίηση του κανονισμού CLP χαρακτηρίζει το Butylphenyl Methylpropional ως CMR 1B και εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2022. Ο ακριβής χρόνος απαγόρευσης της διάθεσης ή διάθεσης καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν το αλλεργιογόνο στην αγορά της ΕΕ δεν είναι γνωστός με βεβαιότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσθέσει το συστατικό στο Παράρτημα II του κανονισμού για τα καλλυντικά, το οποίο πιθανότατα θα συμβεί μέσω του Omnibus Act IV που πρόκειται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2021. Ο χρόνος εφαρμογής μετά τη δημοσίευση του Omnibus Act είναι πολύ σύντομος, ουσιαστικά εφαρμόζονται αμέσως μετά τη δημοσίευση. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα στους κατασκευαστές καλλυντικών να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία αντικατάστασης αρωμάτων με αρώματα χωρίς Butylphenyl Methylpropional και να απέχουν από τη διάθεση νέων προϊόντων που περιέχουν Butylphenyl Methylpropional στην αγορά της ΕΕ.


HEMA & DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE

Τα Hydroxyethylmethacrylate (HEMA) and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (Di-HEMA TMHDC) είναι δύο άχρωμα ιξώδη υγρά που πολυμερίζονται εύκολα όταν εκτίθενται σε υπεριώδες φως. Λόγω των φυσικών τους ιδιοτήτων αυτά τα μονομερή χρησιμοποιούνται συνήθως σε προϊόντα ενίσχυσης νυχιών.
Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να προσθέσει το Di-HEMA TMHDC και το HEMA στο Παράρτημα 3 του Κανονισμού για τα καλλυντικά (III / 313 & IΙI / 314) και να προσθέσει προειδοποιήσεις στην ετικέτα.
"Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μόνο για επαγγελματική χρήση"
 Από τις 3 Ιουνίου 2021, προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή και δεν συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς δε θα τοποθετούνται στην αγορά της Ένωσης.
Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2021, προϊόντα που περιέχουν αυτήν την ουσία και δεν συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς δεν θα διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.


 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank