ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Νέα
BREXIT AND RESPONSIBLE PERSON IN THE EU

Η έξοδος της M. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα έχει αντίκτυπο στους εξαγωγείς και εισαγωγείς στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και στις ευρωπαϊκές αγορές της βιομηχανίας καλλυντικών.
Οι εταιρείες οι οποίες εξάγουν στο Η.Β. θα πρέπει:
Να ορίσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 Υπεύθυνο Πρόσωπο για το Η.Β.
Να γνωστοποιήσουν  τα προϊόντα  τους στη βάση δεδομένων του Η.Β. η οποία θα ενεργοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2021. 
Να προσαρμόσουν τις επισημάνσεις των προϊόντων τους ώστε να αναγράφεται η διεύθυνση του Υπεύθυνου Προσώπου.
Ύπαρξη Φακέλου για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά του Η.Β.
Να ελέγξουν κατά πόσο οι εκτιμητές ασφάλειας οι οποίοι υπογράφουν τις εκθέσεις ασφαλείας των γνωστοποιούμενων προϊόντων διαθέτουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία του Η.Β. τυπικά προσόντα.
Για εισαγόμενα προϊόντα από τη M. Βρετανία  προς χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να ακολουθηθεί η αντίστροφη διαδικασία αφού θα θεωρούνται εισαγωγές από τρίτη χώρα.

 

 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank