ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Xημικός Έλεγχος Νερού
Φυσικοχημικός Έλεγχος Νερού (H20)

Στο σύγχρονο χημικό εργαστήριο που διαθέτει η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις στο νερό παραγωγής των επιχειρήσεων παραγωγής καλλυντικών οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω παραμέτρους:


pH, Αγωγιμότητα, Ολικά διαλελυμένα στερεά, Ολική Σκληρότητα, Οξειδώσιμες ουσίες, Aluminium (Al), Ammonium (NH4-N) Calcium (CaCO3), Magnesium (Mg), Chloride (Cl), Βαρέα Μέταλλα (Σ Pb), Nitrate (NO3 –N), Sulfate (SO4).

Οι προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται το νερό παραγωγής είναι αυτές του Purified Water, European Pharmacopoeia, 2010.

Τo όργανo SPECTROQUANT-MERCK ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ NOVA 60 που χρησιμοποιείται είναι διακριβωμένο.

 


 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank