ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
Σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο του ΕΟΦ θα πρέπει όλα τα Εργαστήρια και Εργοστάσια Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων τα οποία έχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής και λειτουργούν νόμιμα, υποχρεούνται να προβούν σε εσωτερικό έλεγχο σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του προτύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί η σχετική συμμόρφωση.
Οι Εκθέσεις αυτό-αξιολόγησης και η Δήλωση Συμμόρφωσης θα υποβληθούν στο τμήμα Επιθεώρησης του ΕΟΦ εντός 3 μηνών με ημερομηνία έναρξης την 11/7/2013.

H δήλωση συμμόρφωσης με την ορθή παρασκευαστική πρακτική θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε Φάκελο πληροφοριών προϊόντος .

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛΙΝΕΚ μπορέι να αναλάβει να κάνει την απαιτουμένη Αυτοεπιθεώρηση (audit), με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως απαιτείται από το πρότυπο.

Καλό θα είναι να προετοιμαστείτε εγκαίρως κατάλληλα (Διαδικασίες, Χώροι Και Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός, Άδειες εργαστηρίου, Παραγωγή, α’ ύλες κλπ.) για την Αυτοεπιθεώρηση (audit).

Αναμένεται αργότερα να πραγματοποιηθεί και έλεγχος από τον ΕΟΦ, για να διαπιστωθεί κατά πόσον η επιχείρηση συμμορφώνεται με το GMP (ISO 22716:2007).

Προσοχή: Δεν απαιτείται να πιστοποιηθείτε με το ISO 22716:2007, αλλά συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του.
 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank