ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Έλεγχος Σταθερότητας
Έλεγχος Σταθερότητας

Ο σκοπός του Ελέγχου Σταθερότητας των καλλυντικών είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα νέο ή τροποποιημένο προϊόν πληροί τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγραφές, καθώς και τη λειτουργικότητα και την αισθητική όταν αποθηκεύεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια Ελέγχου Σταθερότητας (διάρκειας 3 μηνών) διάφοροι παράμετροι εξετάζονται.

Μικροβιολογικά τεστ:
Εξετάζεται αν το προϊόν παραμένει μικροβιολογικά σταθερό.

Φυσικοχημικές παράμετροι
Πόσο καλά τα καλλυντικά θα αντισταθούν/συμπεριφερθούν σε συνθήκες στρεσαρίσματος, όπως ακραίες θερμοκρασίες και φως. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος, στους 4 0C, 37 0C, 45 0C κατά τη διάρκεια 3 μηνών και σε 5 κύκλους (χαμηλές - υψηλές θερμοκρασίες).
Οι παράμετροι που εκτιμούνται είναι π.χ. χρώμα, οσμή, pΗ, ιξώδες, υφή, ειδικό βάρος, σταθερότητα του γαλακτώματος.

Δοκιμές συσκευασίας

Η συσκευασία μπορεί να επηρεάσει άμεσα την σταθερότητα ενός προϊόντος, λόγω των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να συμβούν μεταξύ του προϊόντος, της συσκευασίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, τα συστατικά του προϊόντος μπορεί να απορροφούνται από τον περιέκτη ή μπορεί να αντιδράσουν χημικά με τον περιέκτη. Επιπλέον, ο περιέκτης μπορεί να μην προστατεύει πλήρως το προϊόν από τις δυσμενείς επιπτώσεις του ατμοσφαιρικού οξυγόνου και / ή υδρατμών ή τα πτητικά συστατικά του προϊόντος (π.χ. αρώματα) και μπορεί να εξατμίζεται.

Γυαλί: Το γυαλί είναι το πιο αδρανές υλικό και δεν αντιδρά με ένα καλλυντικό προϊόν με οποιοδήποτε τρόπο. Για το λόγο αυτό, όλες οι δοκιμές γίνονται σε γυάλινο περιέκτη και την πραγματική συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε αν η αιτία της αποτυχίας του προϊόντος είναι η σύνθεση ή η συσκευασία.

Απώλεια βάρους: Για να προσδιοριστεί η εξάτμιση (απώλεια νερού διαμέσου του τοιχώματος του περιέκτη ή κενά κλεισίματος) αξιολογείται η απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 % ανά μήνα να θεωρηθεί αποδεκτή η συσκευασία.

Διαρροή: Το συσκευασμένο προϊόν ελέγχεται σε διάφορους προσανατολισμούς (όρθια, ανεστραμμένα, ξαπλωμένα κλπ.) για να καθοριστεί εάν υπάρχει διαρροή από την συσκευασία (ειδικά κατά τη μεταφορά).
 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank