ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Γνωστοποίηση στο CPNP
Γνωστοποίηση στο CPNP
Όλα τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα (CPNP).

Κάποια από τα δεδομένα που απαιτούνται για να εισαχθούν στο CPNP περιλαμβάνουν:
• Εάν το προϊόν παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Εάν το προϊόν προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών.
• Εάν το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινομούνται ως CMR.
• Εάν περιέχει νανοϋλικά.
• Η φυσική μορφή του προϊόντος, π.χ. σκόνη, πάστα, τζελ, αφρόςκλπ
• Εάν υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου προϊόντος π.χ. κραγιόν. Αυτό αναιρεί την ανάγκη να κοινοποιείται κάθε απόχρωση ξεχωριστά.
• Αν το προϊόν προορίζεται για χρήση στο δέρμα, μαλλιά, νύχια, κλπ.
• Στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος. Υπάρχει μια σειρά προκαθορισμένων πλαισίων που διατίθενται ή εναλλακτικά, η ακριβής συγκέντρωση ή συγκέντρωση δοσμένη σε προκαθορισμένα εύρη.
• Η ετικέτα του προϊόντος.
• Η εικόνα της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος


Μπορούμε να αναλάβουμε τις Γνωστοποιήσεις στο CPNP των καλλυντικών σας προϊόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 
 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank