ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Patch test
Patch test

According to the Regulation (EC) No 1223/2009 a cosmetic product put on the market within the Community must not cause damage to human health when applied under normal or reasonably foreseeable conditions of use.

The scope of this test is to evaluate the tolerability of a cosmetic product by determining and classifying its potential irritant effect.

This test may support the Dermatologically tested claim.

 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank