Το πρότυπο COSMOS είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας εναρμόνισης που διεξήχθη από πέντε κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης: BDHI (Γερμανία), Cosmebio (Γαλλία), Ecocert (Γαλλία), ICEA (Ιταλία) και Soil Association (Ηνωμένο Βασίλειο) με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου προτύπου για Οργανικά και Φυσικά καλλυντικά.

Από τη σύστασή του το 2010, το πρότυπο έχει τεθεί στα χέρια της COSMOS-standard AISBL, μιας διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Το πρότυπο COSMOS είναι υπό εξέταση και μια νέα έκδοση θα δημοσιευτεί προς τα τέλη του 2022.

Όλες οι εταιρείες με προϊόντα ή συστατικά πιστοποιημένα COSMOS θα ενημερωθούν απευθείας από τον Φορέα Πιστοποίησης τους για τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων αλλαγών και τον τρόπο συμμετοχής στη διαβούλευση.

Διαθέσιμα τώρα, τα ακόλουθα έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε https://www.cosmos-standard.org/