Η IFRA ανακοίνωσε την κοινοποίηση της 50ης Τροποποίησης των Προτύπων της, η οποία περιλαμβάνει ρυθμιστικές ενημερώσεις για τα αρώματα.

Υπάρχει μόνο μία ενημέρωση στα Πρότυπα και μόνο μία νέα απαγόρευση ουσίας, η οποία είναι το MINTLACTONE (CAS No. 13341-72-5).

Η 50η Τροποποίηση ισχύει από τον Αύγουστο του 2021 για τα προϊόντα που εισήχθησαν πρόσφατα και από τις 30 Αυγούστου 2022 για τα προϊόντα που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

https://ifrafragrance.org/home