Ο κανονισμός 2022/1176 της 7ης Ιουλίου 2022 τροποποιεί το Παράρτημα VI (εγκεκριμένα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας) στον Κανονισμό των Καλλυντικών 1223/2009. Προβλέπει νέα όρια συγκέντρωσης για το Benzophenone-3 και το Octocrylene, που θα τηρούνται από τις 28 Ιανουαρίου 2023.

Για το Benzophenone-3 (CAS number: 131-57-7)

Συνθήκες

  • Τύπος προϊόντος, μέρη σώματος

α) Προϊόντα προσώπου, προϊόντα χεριών και προϊόντα για τα χείλη, με εξαίρεση τα προωθητικά και τα προϊόντα ψεκασμού αντλίας.

β) Προϊόντα σώματος, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών και προϊόντων ψεκασμού αντλιών

γ) Άλλα προϊόντα

  • Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο τελικό προϊόν

α) 6%

β)2,2%

γ) 0,5%

Άλλα

Για α) και β) Όχι περισσότερο από 0,5% για την προστασία της σύνθεσης του προϊόντος.

α) Εάν χρησιμοποιείται στο 0,5% για την προστασία της σύνθεσης του προϊόντος, τα επίπεδα που χρησιμοποιούνται ως φίλτρο UV δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5,5%.

β) Εάν η ουσία χρησιμοποιείται σε ποσοστό 0,5% για την προστασία της σύνθεσης του προϊόντος, το περιεχόμενο αυτής της ουσίας ως φίλτρο υπεριώδους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,7%.

  • Διατυπώσεις συνθηκών χρήσης και προειδοποιήσεις:

Για α) και β): Περιέχει βενζοφαινόνη-3**

**Δεν απαιτείται εάν η συγκέντρωση είναι 0,5 % ή μικρότερη και όταν χρησιμοποιείται μόνο για λόγους προστασίας του προϊόντος.

 

Για το Octocrylene (CAS number: 6197-30-4)

Συνθήκες

  • Τύπος προϊόντος, μέρη σώματος

α) Προϊόντα προωθητικού ψεκασμού

β) Άλλα προϊόντα

  • Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο τελικό προϊόν

α) 9%

β) 10%

***Η βενζοφαινόνη ως προϊόν πρόσμειξης ή/και αποδόμησης του Οκτοκρυλενίου πρέπει να διατηρείται σε ίχνη.

 

Source: Commission Regulation (EU) 2022/1176 of 7 July 2022, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1176