Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της SCCS σχετικά με την ασφάλεια του Triclocarban και του Triclosan, τον Ιούνιο του 2021, μετά τη δημοσίευση ενός πρώτου καταλόγου 14 ουσιών για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι δρουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες που πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα. Η Επιστημονική Επιτροπή δημοσίευσε τις τελικές της συστάσεις.

Η Επιστημονική Συμβουλή

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν μέσω της πρόσκλησης υποβολής δεδομένων, την επί του παρόντος διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, σχετική με τα εργαλεία silico και την κρίση των ειδικών της SCCS και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, ζητείται από την SCCS:

  1. Εντοπισμός και αιτιολόγηση ειδικών ανησυχιών σχετικά με την ασφαλή χρήση του Triclocarban και του Triclosan σε καλλυντικά προϊόντα

 Με βάση την αξιολόγηση ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ενδοκρινικών επιπτώσεων, η SCCS είναι της γνώμης ότι:

Για το Triclocarban

 Η χρήση του Triclocarban ως συντηρητικού σε δερματικά εφαρμοζόμενα καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής μέχρι μέγιστη συγκέντρωση 0,2% τόσο για παιδιά (0,5-18 ετών) όσο και για ενήλικες, όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

  • Εκτός από τη λειτουργία ως συντηρητικό, η χρήση του Triclocarban είναι επίσης ασφαλής έως μέγιστη συγκέντρωση 1,5% σε εκπλενόμενα προϊόντα όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τόσο για παιδιά (0,5-18 ετών) όσο και για ενήλικες.
  • Ωστόσο, η χρήση του Triclocarban σε μέγιστη συγκέντρωση 0,2% σε στοματικό διάλυμα δεν είναι ασφαλής για ενήλικες και παιδιά και στην οδοντόκρεμα δεν είναι ασφαλής για παιδιά κάτω των 6 ετών.
  • Αυτή η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει την έκθεση των μωρών μέσω μωρομάντηλων.

Για το Triclosan

 Η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται στην καταχώριση 25 του Παραρτήματος V σε δερματικά εφαρμοζόμενα καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής εκτός από τις λοσιόν σώματος, όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά (0,5-18 ετών).

  • Η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού σε οδοντόκρεμα είναι ασφαλής σε συγκέντρωση 0,3% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά (0,5-18 ετών), αλλά δεν είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμούς για παιδιά κάτω των 3 ετών.
  • Για ενήλικες, η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού σε στοματικό διάλυμα είναι ασφαλής σε συγκέντρωση 0,2% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό.

Για παιδιά και εφήβους, δεν είναι ασφαλές σε ποσοστό 0,2%, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα.

Να επισημανθεί εάν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τη χρήση του Triclocarban και του Triclosan σε καλλυντικά προϊόντα.

Η SCCS δεν γνωρίζει τη χρήση του Triclocarban και του Triclosan μαζί σε ένα μόνο προϊόν και, ως εκ τούτου, αυτό δεν έχει αξιολογηθεί.

Πηγή: https://health.ec.europa.eu/latest-updates/sccs-scientific-advice-safety-triclocarban-and-triclosan-substances-potential-endocrine-disrupting-2022-11-04_en