Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε τον Κανονισμό 2022/1531, το 5ο ετήσιο κείμενο που στοχεύει στην απαγόρευση ή τη ρύθμιση ουσιών που πρόσφατα ταξινομήθηκαν ως CMR  (Carcinogenic, Mutagenic or Reprotoxic).

Ο παρών κανονισμός ασχολείται με ουσίες που ταξινομούνται ως CMR βάσει του κανονισμού 2021/849 (17η ATP έως CLP), ο οποίος θα ισχύει από τις 17 Δεκεμβρίου 2022.

Καταχώριση 14 νέων ουσιών στο Παράρτημα II (απαγορευμένες ουσίες) του Κανονισμού Καλλυντικών 1223/2009, προβλέπει νέους περιορισμούς χρήσης για το Methyl Salicylate και διορθώνει τα παραρτήματα II και V για τις εγγραφές που αφορούν το Sodium hydroxymethylglycinate (συντηρητικό).

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιούνται ως εξής:

Στο παράρτημα II προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Reference
number
Substance
Chemical name/INN CAS number EC number
1681 Tetrafluoroethylene
INCI: –
116-14-3 204-126-9
1682 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methylenedi-p-cresol;
[DBMC]
INCI: Methylene Di-T-Butylcresol
119-47-1 204-327-1
1683 (5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-otolyl)methanone;
pyriofenone
INCI: –
688046-61-9 692-456-8
1684 (RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate;
tolpyralate
INCI: –
1101132-67-5 701-225-3
1685 Azamethiphos (ISO);
S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl thiophosphate
INCI: –
35575-96-3 252-626-0
1686 3-methylpyrazole
INCI: –
1453-58-3 215-925-7
1687 N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide;
pydiflumetofen
INCI: –
1228284-64-7 817-852-1
1688 N-{2-[[1,1’-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl1H-pyrazole-4-carboxamide;
sedaxane
INCI: –
874967-67-6 688-331-2
1689 4-methylpentan-2-one;
isobutyl methyl ketone (MIBK)
INCI: MIBK
108-10-1 203-550-1
1690 Dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
INCI: –
110488-70-5 404-200-2
1691 Imazamox (ISO);
(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid
INCI: –
114311-32-9 601-305-7
1692 Thiamethoxam (ISO);
3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
INCI: –
153719-23-4 428-650-4
1693 Triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol
INCI: –
138182-18-0
1694 Desmedipham (ISO);
ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate
INCI: –
13684-56-5 237-198-5

 

Στο παράρτημα III προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή

INCI: Methyl Salicylate
CAS number: 119-36-8, EC number: 204-317-7

Περιορισμοί

α) Παραμένοντα προϊόντα δέρματος (εκτός από μακιγιάζ προσώπου, λοσιόν σώματος με σπρέι/αερόλυμα, αποσμητικό σπρέι/αεροζόλ και αρώματα υδροαλκοολικής βάσης) και προϊόντα μαλλιών που παραμένουν μετά τη χρήση (εκτός από προϊόντα σπρέι/αεροζόλ)

β) Μακιγιάζ προσώπου (εκτός από προϊόντα χειλιών, μακιγιάζ ματιών και ντεμακιγιάζ)

γ) Μακιγιάζ και ντεμακιγιάζ ματιών

δ) Προϊόντα μαλλιών που παραμένουν μετά τη χρήση (σπρέι/αεροζόλ)

ε) Αποσμητικό σπρέι/αεροζόλ

στ) Γαλάκτωμα σώματος σπρέι/αεροζόλ

ζ) Εκπλενόμενα προϊόντα δέρματος  (εκτός προϊόντων πλυσίματος χεριών) και εκπλενόμενα προϊόντα μαλλιών

η) Πλύσιμο χεριών

θ) Υδροαλκοολούχα αρώματα

ι) Προϊόντα χειλιών

ια) Οδοντόκρεμα

ιβ) Στοματικό διάλυμα που προορίζεται για παιδιά ηλικίας 6–10 ετών

ιγ) Στοματικό διάλυμα που προορίζεται για παιδιά άνω των 10 ετών και ενήλικες

ιδ) Στοματικό σπρέι

  • Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προϊόν

α) 0,06%

β) 0,05%

γ) 0,002%

δ) 0,009%

ε) 0,003%

στ) 0,04%

ζ) 0,06%

η) 0,6%

θ) 0,6%

ι) 0,03%

ια) 2,52%

ιβ) 0,1%

ιγ) 0,6%

ιδ) 0,65%

  • Άλλο

Να μη χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα για παιδιά κάτω των 6 ετών, με εξαίρεση την (ια) «Οδοντόκρεμα».

 

Τα παραρτήματα II και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 διορθώνονται ως εξής.

Στο παράρτημα II, η καταχώριση 1669 διαγράφεται.

Στο παράρτημα V, η καταχώριση 51 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.

INCI: Sodium hydroxymethylglycinate

Αριθμός CAS: 70161-44-3, αριθμός EC: 274-357-8

  • Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προϊόν: 0,5%
  • Άλλο

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η μέγιστη θεωρητική συγκέντρωση της απελευθερώσιμης φορμαλδεΰδης, ανεξάρτητα από την πηγή, στο μείγμα που διατίθεται στην αγορά είναι < 0,1 % w/w.

Source
Commission Regulation (EU) 2022/1531 of 15 September 2022 amending Regulation (EC) No.1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the use in cosmetic products of certain substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction and correcting that Regulation, Official Journal of the European Union, L 240/3, 16 September 2022